1. Met KPI’s (Key Performance Indicators) en dashboards krijg je inzicht in de prestaties van je organisatie. Je kunt hiermee de voortgang van doelen en targets monitoren en bijsturen waar nodig.
  2. KPI’s en dashboards helpen bij het nemen van beslissingen op basis van feitelijke informatie. Hiermee kun je beter en sneller besluiten nemen.  
  3. Dashboards maken het mogelijk om informatie uit verschillende bronnen te combineren. Hierdoor krijg je een compleet beeld van de prestaties van je organisatie.
  4. KPI’s en dashboards bieden realtime informatie waardoor je snel kunt reageren op veranderingen en kansen.
  5.  Dashboards maken het mogelijk om informatie te visualiseren. Hierdoor wordt het inzichtelijk en begrijpelijk voor iedereen binnen de organisatie.
  6. Met KPI’s en dashboards kun je de prestaties van individuele medewerkers en teams monitoren. Hierdoor kun je gerichte acties ondernemen om prestaties te verbeteren.
  7. KPI’s en dashboards stellen je in staat om trends en patronen te ontdekken. Hierdoor kun je voorspellingen doen en je organisatie voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen.
  8. Met dashboards kun je snel rapportages maken en delen met anderen binnen de organisatie. Hierdoor ontstaat er meer transparantie en kunnen medewerkers beter samenwerken.
  9. KPI’s en dashboards maken het mogelijk om de voortgang van projecten te monitoren en bij te sturen waar nodig. Hierdoor kun je de projecten op tijd en binnen budget afronden.
  10. KPI’s en dashboards helpen bij het meten van de ROI (Return on Investment) van verschillende activiteiten en projecten. Hierdoor kun je de effectiviteit van je investeringen meten en waar nodig bijsturen.

Wilt je jouw dashboards verbeteren of beginnen met een KPI project? Neem dan contact op met de experts van ITVT: https://lnkd.in/dQPhAF8i

#powerbi #governance #dataprotection #businessintelligence #microsoft #itvt #KPI #dashboards